Asking For Help is Not a Sign of Weakness! It is a brave and critical First Step! ASK a Question Now! (No registration needed.)
+1 vote
56 views
by  
Please help my family , i’m seeking for help please help me , spend a little of your priceless time read my family story
https://www.gofundme.com/help-us-bring-momgrandma-home
Country: United States
    

Your answer

By submitting an answer you warrant and confirm to us that you agree to comply with the Three Laws of Find Angel : Not-for-Profit, Positive, and Equal. Thank you for making this world a better place, Angel!
Please Contact Us if you need any technical help! Get daily Angel Help Request Notification here!
Be Someone’s Angel Today!


Please enter your answer in the box below:

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:
To avoid this verification in future, please log in or register.

2 Answers

0 votes
Profile Photo by dolphin007 ANGEL24K (273k points)   7 7 12
Greetings Sievling... Try to check on these very substantial URLs bout the mystery of our temporary lifetime journey that is full of day to day challenges on this beautiful planet earth and why we should fortify or strengthen our faith and be more closer to our Lord God Almighty Allah, our 24/7 Saviour:

http://www1.cbn.com/content/flying-house-episode-5

http://www1.cbn.com/content/flying-house-episode-31

https://**********.me/watch-movie-the-********-of-emily-rose/lC9w

https://www.youtube.com/watch?v=***********

Psalm 91

1 Whoever dwells in the shelter of the Most High
    will rest in the shadow of the Almighty.[a]

2 I will say of the Lord, “He is my refuge and my fortress,
    my God, in whom I trust.”

3 Surely he will save you
    from the fowler’s snare
    and from the deadly pestilence.

4 He will cover you with his feathers,
    and under his wings you will find refuge;
    his faithfulness will be your shield and rampart.

5 You will not fear the terror of night,
    nor the arrow that flies by day,

6 nor the pestilence that stalks in the darkness,
    nor the plague that destroys at midday.

7 A thousand may fall at your side,
    ten thousand at your right hand,
    but it will not come near you.

8 You will only observe with your eyes
    and see the punishment of the wicked.

9 If you say, “The Lord is my refuge,”
    and you make the Most High your dwelling,

10 no harm will overtake you,
    no disaster will come near your tent.

11 For he will command his angels concerning you
    to guard you in all your ways;

12 they will lift you up in their hands,
    so that you will not strike your foot against a stone.

13 You will tread on the lion and the cobra;
    you will trample the great lion and the serpent.

14 “Because he[b] loves me,” says the Lord, “I will rescue him;
    I will protect him, for he acknowledges my name.

15 He will call on me, and I will answer him;
    I will be with him in trouble,
    I will deliver him and honor him.

16 With long life I will satisfy him
    and show him my salvation.”
0 votes
Profile Photo by dolphin007 ANGEL24K (273k points)   7 7 12
PRAYERS

Sign of the Cross:

In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.
Amen.

Credo (Latin):

Credo in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae. Et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus, descendit ad infernos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus est iudicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam catholicam, sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, vitam aeternam.
Amen.

Elçilerin İman Açıklaması (Turkish):

Göğün ve yerin Yaratanı, her şeye gücü yeten Baba, Tek Tanrı’ya ve O’nun biricik Oğlu Rabbimiz Mesih İsa’ya inanıyorum. O, Kutsal Ruh’tan vücut buldu ve bakire Meryem’den doğdu. Pontius Platus zamanında acı çekerek çarmıha gerildi; öldü ve gömüldü; ölüler diyarına indi, üçüncü gün ölüler arasından dirildi, göğe çıktı, her şeye gücü yeten Baba’nın sağında oturdu; oradan dirileri ve ölüleri yargılamak için tekrar gelecektir. Kutsal Ruh’a, Kutsal katolik kiliseye, kutsalların birliğine, günahların affına, ölülerin dirilişine ve sonsuz yaşama inanıyorum.
Amin.

--------------------------------------------------------

Pater Noster (Latin):

Pater Noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Amen.

Göklerdeki Pederimiz (Turkish):

Göklerdeki Pederimiz, adın yüceltilsin. Hükümdarlığın gelsin. Göklerde olduğu gibi, Yeryüzünde de senin istediğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver. Bize kötülük edenleri bağışladığımız gibi, Sen de bağışla suçlarımızı. Bizi günah işlemekten koru ve kötülükten kurtar.
Amin.

--------------------------------------------------------

Ave Maria (Latin):

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae.
Amen.

Selam Sana, Allah'ın en sevgili kulu Meryem (Turkish):

Selam sana, Allah'ın en sevgili kulu Meryem, Rab seninledir. Kadınların en mübareği sensin ve mübarektir senin evladın İsa. Aziz Meryem, Allah’ın annesi, biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle.
Amin.

--------------------------------------------------------

Gloria Patri (Latin):

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum.
Amen.

Peder'e, Oğula (Turkish):
Peder'e, Oğula ve Kutsal Ruha Şan ve Şeref olsun; ezelde olduğu gibi şimdi her zaman ve ebediyete kadar.
Amin.

--------------------------------------------------------

Oratio Fatimae (The Fatima Prayer)

Domine Iesu, dimitte nobis debita nostra, salva nos ab igne inferiori, perduc in caelum omnes animas, praesertim eas, quae misericordiae tuae maxime indigent.
Amen.

--------------------------------------------------------

Salve Regina (Latin):

Salve Regina, Mater misericordiae. Vita, dulcedo, et spes nostra, salve. Ad te clamamus exsules filii Hevae. Ad te Suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia ergo, Advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

V. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Amen.

Sağ ol Kraliçe (Turkish):

Sağ ol Kraliçe, merhametli annemiz hayatımız, aşkımız ve ümidimiz sensin. Bizler, cennetten kovulmuş olan Havva'nın evlatları, sana yalvarıyoruz. Bu dünyada gözyaşı dökerek vesızlanarak seni hasretle özlüyoruz. Bizim için şefaate bulunan annemiz, merhametli gö zlerini bize çevir ve bu gurbet ülkesinden sonra, bizleri Oğlun Mesih İsa'ya kavuştur. Ey merhametli , ey şevkatli tatlı Bakire Meryem!
Amin.

--------------------------------------------------------

Angelus Domini (Latin):

V. Angelus Domini nuntiavit Mariae.
R. Et concepit de Spiritu Sancto.

Ave Maria, gratia plena; Dominus tecum: benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.

V. Ecce ancilla Domini,
R. Fiat mihi secundum verbum tuum.

Ave Maria, gratia plena; Dominus tecum: benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.

V. Et Verbum caro factum est,
R. Et habitavit in nobis.

Ave Maria, gratia plena; Dominus tecum: benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.

V. Ora pro nobis, sancta Dei Genetrix,
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Oremus. Gratiam tuam, quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde; ut qui, Angelo nuntiante, Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum.
R. Amen.

Meleğin Müjdesi (Turkish):

V. Rab'bin meleği Meryem'e müjde getirdi.
R. Meryem Kutsal Ruh'un kudretiyle hamile kaldı.

Selam sana, Allah'ın en sevgili kulu Meryem, Rab seninledir. Kadınların en mübareği sensin ve mübarektir senin evladın İsa. Aziz Meryem, Allah’ın annesi, biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle.
Amin.

V. İşte ben Rab'bin kuluyum;
R. Bana dediğin gibi olsun.

Selam sana, Allah'ın en sevgili kulu Meryem, Rab seninledir. Kadınların en mübareği sensin ve mübarektir senin evladın İsa. Aziz Meryem, Allah’ın annesi, biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle.
Amin.

V. Kelam vücut buldu,
R. Ve aramızda yaşadı.

Selam sana, Allah'ın en sevgili kulu Meryem, Rab seninledir. Kadınların en mübareği sensin ve mübarektir senin evladın İsa. Aziz Meryem, Allah’ın annesi, biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle.
Amin.

V. Mesih'in sözettiği vaatlere layık olabilmemiz için,
R. Ey Tanrı'nın kutsal Annesi, bizim için dua et.

Dua edelim: Yüce Tanrı, ruhlarımızı lütuflarınla doldur ki, Oğlun Mesih İsa'nın insan olduğunu öğrendiğimizde, O'nun ıstırabı ve haçı sayesinde dirilişin neşesine varabilelim. Bunu, Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden dileriz.
Amin.

Share this question

Welcome to Angels Online Help Desk, where you can ask questions and receive answers from the public community of ANGELS - people share similar vision and mission of helping others and making this world a better place.

You can ask or answer questions without registering. Spam or any for-profit message is not allowed here. This is NOT a Crowdfunding Site.

Please note that all questions and answers here are OPEN to the PUBLIC. We do NOT evaluate or guarantee the accuracy of any content. We provide the platform for people to share PERSONAL EXPERIENCE and express PUBLIC OPINION. It is NOT a replacement for professional help.

::Terms of Service::

::Get Help Request Alert::

Categories

IN CASE OF EMERGENCY, PLEASE CALL 911 ( 999, 112, 111, or ... ) OR GO TO YOUR NEAREST EMERGENCY ROOM.

If you or someone you know is in an emotional distress or suicidal crisis, please also call:
The Lifeline (US) at 1-800-273-TALK (8255)
The Hopeline (US) at 1-800-SUICIDE (784-2433)
National Domestic Violence (US) at 1-800-799-SAFE (7233)
National Sexual Assault Hotline (US) at 1-800-656-HOPE (4673)
Victims of Crime Connect (US) at 1-855-4VICTIM (855-484-2846)
Boys Town (US) at 1-800-448-3000
Dial 211 (US) at 211
The Trevor Project (US) at 1-866-488-7386
GLBT National Hotline (US) at 1-888-843-4564
TRANS Lifeline (US) at 1-877-565-8860
Crisis Text Line (US) Text START to 741741
Samaritans (UK) at 08457 90 90 90
Mind Infoline (UK) at 0300 123 3393
Rethink Mental Illness (UK) at 0300 5000 927
Breathing Space (Scotland) at 0800 83 85 87
Samaritans (Ireland/ROI) at 1850 60 90 90
1life (Ireland/ROI) at 1800 24 7 100
The Lifeline (New Zealand) at 0800 543 354
The Lifeline (Australia) at 13 11 14
NGF Hopeline (Philippines) at (632) 804-HOPE(4673) or 2919
Visit Befrienders for other countries.

SUICIDE IS NOT A SOLUTION

Inform me of new Angel Help Request

6.2k questions

14.2k answers

1.6k comments

583 users

Related questions

+1 vote
2 answers 41 views
Profile Photo asked Jun 17, 2017 by Johnson (130 points)  
+1 vote
4 answers 47 views
+1 vote
1 answer 24 views
+1 vote
1 answer 101 views
0 votes
1 answer 102 views
SUICIDE IS NOT A SOLUTION | DO NOT PREDICT YOUR FUTURE | LIVE IN IT
...